تبلیغات
جهان امروز - یک لحظه درنگ


یک لحظه درنگ
نظرات : نظرمرد عربی از حضرت علی (ع) این 4 سوال را پرسید:
1:واجب چیست و واجبتر از آن چیست؟
2:نزدیک چیست و نزدیکتر از آن چیست؟
3:عجیب چیست و عجیبتر از آن چیست؟
4:سخت چیست و سختتر از آن چیست؟
حضرت در پاسخ فرمودند:
واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نزدیک قیامت است و نزدیکتر مرگ
عجیب دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به دنیا
سخت خانه قبر است و سختتر بی توشه وارد قبر شدن...

ادامه مطلب...
نویسنده : admin
تاریخ : شنبه 1393/07/26
زمان : 15:53مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir

پایگاه جامع عاشورا