تبلیغات
جهان امروز - خدا شاهده من مریضم ...


خدا شاهده من مریضم ...
نظرات : نظر

اومـد بهم گفـت : میـشه سـاعت 4 صبح بیـدارم کـنی تا دارو هـامو بخورم ؟

ساعت 4 صـبح بیدارش کردم ، تشکر کرد و بلند شد و از سنـگر رفـت بیرون

بیست الـی بیست و پـنج دقیقه گـذشت ... امـا نـیومد ... نـگــرانـش شـدم ...

رفتم دنبالش و دیدم یه قبر کنده و داخلش ، نماز شب میخونه و گریه میکنه

بهش گفتم : مـرد حسـابـی تـو کـه منـو نصـف جـون کـردی ... میـخواستی

نمازشب بخونی چرا به دروغ گفتی من مریضم و میخوام داروهامو بـخـورم ؟


برگشت و گفت : خدا شاهده من مریضم ... چشمـای من مریضه ، دلـم مریـضه

شانزده سالمه ... چشام مریضه چون تو این 16 سال امام زمان (عج) رو ندیده

دلم مریضه چون بعد 16 سال نتونسته هنوز با خدا خوب ارتباط برقرار کنه

گــوشام مــریضه ، چون هنوز نتونستم یه صدای الهـی بشنوم ...
 خلاصه

ادامه مطلب...
نویسنده : admin
تاریخ : چهارشنبه 1393/07/2
زمان : 16:23مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir

پایگاه جامع عاشورا